Reglement

 • De wedstrijden worden gespeeld overeenkomstig aan de bepalingen van de K.N.V.B.
 • Elk team dient zich een half uur voor aanvang van het toernooi te melden bij de wedstrijdleiding.
 • De speeltijd per wedstrijd is bepaald in het programma en er wordt niet gewisseld van speelhelft.
 • Elk team dient tijdig gereed te zijn voor de volgende wedstrijd. Bij te laat komen wordt de wedstrijd automatisch omgezet in een 3 – 0 verlies.
 • Per team mogen maximaal 2 begeleiders op de reservebank plaatsnemen.
 • Bij gelijk eindigen van twee teams in de eindrangschikking dan wordt op de volgende manier een winnaar bepaald:
  1. 1. het onderlinge resultaat
  2. 2. het doelsaldo
  3. 3. de meest gescoorde doelpunten
 • Als hierna nog geen beslissing is gevallen en het is in het belang van het toernooi, dan worden er door ieder team 3 strafschoppen genomen. Bij gelijke stand worden er om en om strafschoppen genomen tot er een beslissing valt.
 • De tijdstraffen voor dit toernooi zijn ten opzichte van de KNVB richtlijnen gehalveerd, dus: 1 minuut respectievelijk 2 ½ minuut.
 • Schoenen met zwarte zolen en straatschoeisel zijn ten strengste verboden in de hal.
 • De minimum leeftijd van de deelnemers bedraagt 16 jaar.
 • Het is spelers, coaches en begeleiders verboden om tussen de wedstrijden door alcoholische dranken te gebruiken.
 • De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen.
 • In geval van schade aan kleedkamers, sporthal of andere door de teams gebruikte ruimtes wordt direct aangifte gedaan bij de politie en wordt de schade verhaald op de verantwoordelijken.
 • De aanwijzingen van de wedstrijdleiding en de organisatie van het Quakeltoernooi dienen stipt opgevolgd te worden.
 • De organisatie van het Quakeltoernooi heeft in alle gevallen een beslissende stem.